Your browser does not support JavaScript!
 

 

專車資訊

上放學專車站別及費用

 

106-2上放學專車站別及費用

106-2上放學專車交通費繳款單

  (已下架,尚有需求者逕洽亞輪公司或軍訓室)

 

106-2上放學專車各站人數統計表(預計106-2開學後更新)

106-2專車安全演練(預計107.3月實施)

 

返鄉專車

106-2返鄉專車上車地點(107.02.26更新)

106-2返鄉專車發車及登記日期(107.02.26更新)

 

 

以上資訊如站別、路線或費用等有疑問者可直接洽詢

亞輪交通有限公司 張簡川煌先生 07-7883860

或與本校承辦人聯繫07-7811151*2911 潘敏如教官